Dentist for Humanity

Op deze pagina komt regelmatig een nieuw project te staan.

Ditmaal Dentist for Humanity. Misschien had jij er ook nog nooit van gehoord?
Het verhaal van Sharief Tairie is het inspirerende verhaal van iemand die veel moeilijke dingen had meegemaakt. De indruk die het op hem maakte dat hij geholpen werd toen hij kwetsbaar en kansarm was, bracht hem ertoe zich in te zetten voor dak -en thuislozen. Vanaf het hem beter ging, helpt Sharif deze mensen op zijn ‘vrije’ zondag van hun pijn af.

In 2017 richt Sharif Dentist for Humanity op voor iedereen die mondzorg niet kan betalen.

Waarom geven?

Dentist for Humanity doet nog meer. Via geldinzamelingsactie’s worden de levens van kwetsbaren en kansarmen bevorderd. Met de hoop dat ook zij gaandeweg een stap kunnen zetten in de richting tot (re)integratie in de samenleving.

Maak verschil met een gift

COVID-19 heeft wereldwijd miljarden mensen geraakt. Als nooit te voren is het cruciaal dat basale levensbehoeften en hygiënemiddelen voor iedereen beschikbaar moeten zijn om door deze crisis heen te komen.

Hierdoor hebben wij besloten om geld in te zamelen en via betrouwbare kanalen de minderbedeelden te voorzien van hygiëne- en voedselpakketten in Afghanistan & Nederland.

Onze vorige actie heeft 4930 euro opgeleverd en en wij hebben 124 gezinnen voorzien van een voedselpakket.

Op onze website kun je kiezen hoeveel euro je wilt doneren en selecteren of je wil dat je donatie naar arme gezinnen in Afghanistan of daklozencentra en voedselbanken in Nederland gaat.

Met vriendelijke groeten,
Sharif Tairie
Oprichter Dentist for Humanity

Hij keek op en zag hoe de rijken hun gaven in de collectekist gooiden. Er kwam ook een arme weduwe. Zij deed er twee koperen muntjes in. ‘Kijk,’ zei Hij, ‘die arme weduwe heeft meer gegeven dan al de anderen bij elkaar. Want de rijken hebben vanuit hun rijkdom gegeven, maar deze vrouw gaf van haar armoede alles wat nodig was voor haar levensonderhoud.’

Jezus | Lukas 21

Je geeft niets aan de armen; je deelt iets met hen.

Dalai Lama

Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

Matteüs 6:2 | NBV

Toen zei hij: ‘Als je bij mij hoort, dan moet je juist voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben. Zoals voor zo’n kind. Want wat je voor de minst belangrijke mensen doet, dat doe je voor mij. En wat je voor mij doet, dat doe je ook voor God, die mij gestuurd heeft. Weet je wie van jullie echt belangrijk is? Dat is degene die zichzelf het minst belangrijk vindt.’

Lucas 9:48 | BGT

Dentist for Humanity