Stichting Bootvluchteling

Heb jij een project waar je aandacht voor wilt vragen? Mail me gerust ❯

Ditmaal Stichting Bootvluchteling. Na alle verschrikkingen die de vluchtelingen op Lesbos meemaken, ook nog de heftige brand die het Grieks vluchtelingenkamp Moria nagenoeg heeft weggevaagd.

Waarom geven?

In het kamp woonden zo’n 22.000 vluchtelingen, terwijl er voor slechts 3000 mensen plaats was. Er was groot gebrek aan sanitaire voorzieningen, hygiëne en medische zorg. Hulporganisaties vragen de Eu daarom al maanden om vluchtelingen van Lesbos op te nemen. #500kinderen. Daar kwam de angst voor de snel stijgende coronabesmettingen overheen. Persbureau ANA meldt dat een aantal mensen in opstand kwam tegen corona-isolatiemaatregelen door brandjes te stichtten. Dit protest eindigde in diepe ellende.

Maak verschil met een gift

Meer dan 22.000 getraumatiseerde vluchtelingen zitten muurvast in een overvol kamp op Lesbos. Stichting Bootvluchteling komt in actie voor medische zorg en het recht op een veilig bestaan. Help mee, zodat de vluchtelingen van Moria de hulp krijgen waarop ieder mens recht heeft.

Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het meest nodig is. Via de vrijwilligers biedt Stichting Bootvluchteling concrete, praktische hulp aan wanhopige en kwetsbare mensen op de vlucht.

Doneer of word vrijwilliger en help mee!

Hij keek op en zag hoe de rijken hun gaven in de collectekist gooiden. Er kwam ook een arme weduwe. Zij deed er twee koperen muntjes in. ‘Kijk,’ zei Hij, ‘die arme weduwe heeft meer gegeven dan al de anderen bij elkaar. Want de rijken hebben vanuit hun rijkdom gegeven, maar deze vrouw gaf van haar armoede alles wat nodig was voor haar levensonderhoud.’

Jezus | Lukas 21

Je geeft niets aan de armen; je deelt iets met hen.

Dalai Lama

Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

Matteüs 6:2 | NBV

Toen zei hij: ‘Als je bij mij hoort, dan moet je juist voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben. Zoals voor zo’n kind. Want wat je voor de minst belangrijke mensen doet, dat doe je voor mij. En wat je voor mij doet, dat doe je ook voor God, die mij gestuurd heeft. Weet je wie van jullie echt belangrijk is? Dat is degene die zichzelf het minst belangrijk vindt.’

Lucas 9:48 | BGT

Stichting Bootvluchteling