Ik geloof

dat God de enige is die er áltijd is.

Dat Jezus voor ons is gestorven aan het kruis en dat wij daarom gered zijn van het kwade.

Dat God de Vader de enige is die er áltijd voor mij is, mijn diepste verlangens kent en deze beantwoordt, mijn zorgen wegneemt en mij troost.

Zonder God was ik er waarschijnlijk niet meer. Zoveel houd ik van Hem en zo hard heb ik Hem nodig.

Dit begon in 2009. Corona heeft aan mijn manier van geloven niets veranderd.

Janine

Janine gelooft 356 dagen

“Geef ons dagelijks brood en inzicht”